Център за професионално обучение към Стар Нейлз – България ООД осъществява дейности по ВАЛИДИРАНЕ по професия маникюрист-педикюрист (код 815030), специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика (код 8150301), втора степен на професионална квалификация.

ВАЛИДИРАНЕТО е установяване на съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

Право на валидиране имат лица, навършили 16 години, които притежават необходимото образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация–завършен първи гимназиален етап.

След процедурата по Валидиране се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за валидиране на професионална квалификация по част от професия или СВИДЕТЕЛСТВО за валидиране на професионална квалификация.

  • Документите се издават на български език с валидност (след превод и легализация) в Европейския съюз

Свалете процезентация с повече подробности за процеса на Валидиране тук: PDF

За повече информация и записване:

гр. Пловдив:

ул. „Петко Д. Петков“ №23, ет. 5

тел: 032 395 371 или 0889 388 028

e-mail: plovdiv@starnails.bg

Работно време: от понеделник до петък – от 09:00 до 18:00 – без прекъсване

За заплащане на авансова вноска след записване за обучение:

Банка Алианц – IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF

Е-pay – Клиентски номер (КИН): 4720960622

Paypal – pay@starnails.bg

В каса на Изипей – чрез банкова сметка, IBAN: BG05BUIN70091021437012, BIC: BUINBGSF

В брой в нашите офиси в Пловдив и София

Образец
Образец