Уважаеми клиенти,

Екипът на Стар Нейлз – България продължава да работи в условията на инзвънредно положение и в подкрепа на салоните за красота. Прилагаме всички необходими допълнителни мерки за сигурност и защита на нашите служители и клиенти, като изискваме спазването на такива мерки и при доставка на поръчаните стоки от нас.

Следим всички новини по темата, за да можем да Ви съдействаме с информация, при необходимост. Според нас към настоящия момент няма официален документ, чрез който дейността на салоните за красота да не може да бъде осъществявана*, въпрос на лична преценка е дали салонът да работи или не при спазване на допълнителните мерки.

*В заповед на Министъра на здравеопазването с № РД-01-124/13.03.2020г. е вписано:

„1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.“

Продължаваме да съдействаме на работещите салони за красота за осигуряване на дезинфектанти и предпазни средства, с които да подсигурят необходимите в салона мерки за хигиена и дезинфекция. За да съдействаме, молим Ви да се свържете с нас на 0885 966 317.

Знаем, че нивото на хигиена в салоните за красота винаги е било високо, както и мерките, които се предприемат за дезинфекция. Въпреки това Ви приканваме да ги спазвате стриктно, както и да въведете допълнителни, за да подсигурите по-високо ниво на предпазване и защита на Вас и вашите клиенти. Вижте Aлгоригъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (PDF документ).

Предоставяме Ви и списък с Препоръки за дезинфекция и работа в салона (PDF документ), за да предпазите максимално себе си и клиентите си. Стар Нейлз – България не претендира за изчерпателност на списъка! Това е нашият начин на работа и го споделяме с Вас.

Пълният списък с Регионалните здравни инспекции (РЗИ) можете да видите на сайта на Министерство на здравеопазването. Конкретна и точна допълнителна информация и съвети можете да получите от инспецкията за Вашия регион, която може да е въвела и допълнителни изисквания или ограничения.

В случай, че се чувствате неуверени по отношение на нивата за хигиена и дезинфекция в салона, можете да се свържете с нас, за да Ви посъветваме как да прилагате мерките.

Важно е да напомним, че Стар Нейлз – България е производител и търговец на козметични продукти – ние не оспорваме или тълкуваме издадените разпореждания от оторизираните лица, ние ги прилагаме и можем да Ви помогнем да ги прилагате и Вие.