Надграждащи обучения

Надграждащи обучения

Система за корекция на впити нокти PODOFIX - 3 учебни часа

Система за корекция на впити нокти PODOFIX

Практиката неминуемо ще Ви срещне с клиент с проблем впити нокти. В повечето случай впиването е хронично и за възстановяване на правилния растеж на нокътя се изискват знания и професионални умения от страна на педикюриста и много търпение от страна на клиента. Изключително добри резултати дава система за корекция на впити нокти PODOFIX, а надграждащото обучение, с което можете да овладеете техниката за прилагането ѝ, включва:

  • - демонстрация на поставяне на шина PODOFIX от преподавателя;
  • - поставяне на 1 брой шина PODOFIX от курсиста;
  • - детайлно запознаване с инструкциите за работа;

Обучението е индивидуално и е съобразено със заетостта на курсиста и графика на преподавателите. Завършилите обучението получават Фирмен сертификат.

Брой учебни часове
  • 3