Декорации с плоска четка I‑во ниво

Декорации с плоска четка I‑во ниво

Декорации с плоска четка I‑во ниво

Декорации с плоска четка I‑во ниво – 8 учебни часа

Техника за рисуване с плоска четка. Курсистите придобиват умения за съчетаване на цветове и изграждане на композиция, както и рисуване на основни елементи - цветя и флорални мотиви.

Обучението НЕ изисква курсистите да могат да рисуват!

Материалите и инструментите за провеждане на обучението се предоставят от Учебния център.

Всеки курсист получава подарък – Две плоски четки за декорация SNB и четка за детайли SNB.

Обучението протича с практика върху учебни карти и удължители и не е необходимо предварителното подсигуряване на манекен.

Всички завършили обучението получават Фирмен сертификат.

Брой учебни часове
  • 8