След употреба всички инструменти се смятат за заразени и са обект на задължително обеззаразяване. Процедурата е необходима и при започване на работа с нови инструменти.

Правила при химически метод на дезинфекция или стерилизация на инструменти:

Инструмените, използвани при маникюрните и педикюрни процедури, се почистват щателно с вода и детергент (миещо средство) преди да се подложат на процедури за дезинфекция.

 • При почистването се премахват видимите органични остатъци. Използвайте почистващи препарати, които могат да отстраняват видимите органични и неорганични остатъци.
 • Почистването на инструментите трябва да става възможно най-бързо след използването им, тъй като замърсяващите материи засъхват по инструментите и това прави отстраняването им по-трудно.
 • Трябва да сте сигурни, че избраните детергенти (почистващи препарати) са съвместими с металите и другите материали, използвани за направа на инструментите.
 • Пригответе дезинфекционния разтвор според инструкцията на производителя. За спазване на точната концентрация използвайте мерителен съд, като първосе налива водата и след това се добавя от препарата за дезинфекция. Спазвайте времето за експозиция, препоръчано от производителя на дезинфектанта. Нарушаването на правилата за подготовка на разтвора и времето за обработка могат да причинят корозия и загуба на режещите свойства на инструментите.
 • Инструментите трябва да бъдат изцяло покрити от разтвора. Режещите инструменти е препоръчително да бъдат поставени отворени в разтвора.
 • След почистването, изплакнете инструментите с вода и ги подсушете. Остатък от химичния разтвор по инструмента е предпоставка за развитие на алергии и скъсява експлоатациония срок на инструмента

Правила при стерилизация с апарати (суха топлина)
Необходимо е да се спазват стриктна последователност от действия при стерилизирането на инструменти.

ЕТАП СЪЩНОСТ
1. Дезинфекция
 1. След употреба инструментите се почистват от грубите органични остатъци и се потапят в дезинфекционен разтвор.
 2. Инструментите трябва да бъдат изцяло потопени в разтвора. Режещите инструменти е препоръчително да бъдат поставени отворени.
 3. Стриктно спазвайте указанията, дадени в информационния лист на избрания дезинфектант.
2. Предстерилизационна обработка
 1. След дезинфекция всички инструменти трябва да се изплакнат с вода и да се подсушат напълно.
 2. При стерилизация на висока температура остатъците от вода или препарат могат да причинят корозия.
 3. За по-добро почистване на накрайниците за ел. пила използвайте четка.

ВНИМАНИЕ:
Остатъците от вода или препарат могат да причинят корозия при стерилизация на висока температура.

3. Стерилизация В зависимост от температурата престоят на обработваните инструменти е различен.
Продължителността започва да се отчита след достигане на необходимата температура.
Спазвайте инструкциите на производителя за провеждане на процеса на стерилизация и изваждане на инструментите след стерилизационния цикъл.

ВАЖНО:

 • Неправилното почистване или дезинфекция на инструментите или пропускането на стъпка от процедурата, влошава значително ефективността на стерилизацията.
 • Производителят не носи отговорност за безопасността и нарушената цялост на инструментите в случай на неспазване на правилата за дезинфекция и стерилизация.
 • Свойствата на неръждаемата стомана се запазват само при спазване на всички правила и инструкции и използването на висококачествени сертифицирани дезинфектанти и стерилизатори.
 • Спазвайте инструкциите за работа с избрания препарат и всички правила за употребата на стерилизационни уреди във всички етапи на стерилизацията.