Търговски представители

Югозападна България
Ива Георгиева
Северозападна България
Виктория Готева
Централна Северна България
Юлия Ангелова
Централна Южна България
Мариела Атанасова
Североизточна България
Югоизточна България
Диляна Костадинова