Търговски представители

Югозападна България
Екатерина Асса-Спасова
Северозападна България
Виктория Пеева
Централна Северна България
Юлия Ангелова
Централна Южна България
Мариела Атанасова
Североизточна България
Александра Маджарова
Югоизточна България
Диляна Костадинова