Търговски представители

Югозападна България
Екатерина Асса-Спасова
Северозападна България
Виктория Готева
Централна Северна България
Юлия Ангелова
Централна Южна България
Мариела Атанасова
Североизточна България
Югоизточна България
Диляна Костадинова