Декларация за поверителност

Преамбюл

Благодарим Ви, че проявявате интерес към Стар Нейлз – България ООД и продуктите и услугите, които предлагаме!

Ние осъзнаваме важността на поверителността, сигурността и защитата на нашите клиенти и партньори. Затова се стремим да осигуряваме защита на всички дейности, свързани с Вашите лични данни.

Настоящата Декларация за поверителност съдържа информация за нашите политики и практики за поверителност и за избора, който можете да направите относно начина за събиране и използване на информация за Вас, включително информация, която се събира чрез активността Ви онлайн и чрез използването на различни устройства.

Настоящата Декларация за поверителност е приложима за всички дружества на Стар Нейлз – България ООД, за всички уеб сайтове, домейни, приложения и продукти („SNB услуги“).

Настоящата Декларация за поверителност не важи за приложения, услуги и уеб сайтове на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни през нашите услуги за ваше удобство и информация. Забележка: Имайте предвид, че когато осъществявате достъп до тези връзки, вие напускате нашите услуги, а това е възможно да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас от трети страни. Ние не упражняваме контрол, не изказваме мнение и не правим изявления във връзка с уеб сайтовете на тези трети страни или техните практики за поверителност, които е възможно да се различават от нашите. Съветваме Ви да се запознавате с политиката за поверителност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране или използване на Вашите лични данни.

Име и адрес на администратора

Стар Нейлз – България ООД
ЕИК 825197093
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, ул. Дамян Балабанов 2
тел.: +35932622968, имейл: office@starnails.bg и сайт: www.starnails.bg
Отговорник по защита на данните на администратора:
В. Митева
гр. Пловдив 4006, ул. Дамян Балабанов 2
тел.: +359883502907
имейл: dpo@starnails.bg

Можете по всяко време да се свърже директно с отговорника по защита на данните с всички въпроси и предложения относно защитата на данните.

Нашите принципи за поверителност

Стар Нейлз – България ООД води политика, съобразена с международно признати рамки и принципи за неприкосновеност на личния живот и защита на данните:

Законосъобразност, честност и прозрачност

Стар Нейлз – България ООД обработва личните данни на физическите лица в съответствие с приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз по справедлив и прозрачен за Вас начин. Всички дейности, свързани с обработването на лични данни се изпълняват:

 1. С Ваше изрично съгласие;
 2. С цел да спазим задълженията си и изпълним условията по договори към Вас;
 3. С цел легитимно да осъществяваме бизнес дейности, да внедряваме иновации и да Ви обслужваме безпроблемно;
 4. Други законосъобразни цели.

Уведомление и право на избор

Стремим се действията ни да са прозрачни и да Ви предоставяме точна информация и право на избор за всеки тип лични данни, които събираме, както и за целите, за които ги събираме и начина, по който ги обработваме.

Стар Нейлз – България ООД не използва умишлено лични данни за цели, които не са съвместими с тези принципи, с Декларацията за поверителност или с конкретни уведомления, свързани с различните SNB услуги.

Достъп до данните

Предоставяме Ви разумен достъп до данните, които сте споделили с нас, както и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни. Полагаме усилия всички лични данни да са максимално точни и актуални и при необходимост – да ги коригираме.

Ние заличаваме или коригираме всички лични данни, за които установим, че са непълни, неточни или са непропорционални по отношение на целите, за което се обработват.

Ограничаване на целите и интегритет на данните

Стар Нейлз – България ООД използва събраните лични данни единствено за целите, посочени към момента на тяхното събиране или за допълнителни, съвместими цели съобразно законовите разпоредби. Всички лични данни, с които разполагаме се стремим да гарантираме чрез предприетите разумни действия, че са точни, пълни и актуални.

Отчетност и трансфер на лични данни

Ние съзнаваме потенциалната отговорност, която носим за пренос на лични данни към трети страни и подхождаме много строго при всяко такова действие. Личните данни се споделят с трети страни единствено ако получателят на данните може да ни гарантира, че осигурява и ще осигурява еквивалентни нива на защита на данните.

Съдействие и надзор

Поемаме ангажимент към Вас да разрешаваме по най-добрия възможен начин всякакви проблеми, свързани с личните Ви данни. На Ваше разположение е Отговорник за защита на данните, който да Ви съдейства, когато е необходимо.

Как използваме Вашите лични данни

За да можем да управляваме по-добре взаимоотношенията си с Вас, ние събираме и използваме лични данни, като персонализираме Вашата работа и взаимодействие с нас. Примери за начини на използване на личните данни включват:

Помощ и съдействие

Съдействаме на нашите клиенти да изпълняват поръчки на нашите продукти или услуги, да извършват плащания, администрираме регистрациите, обработваме плащания, организираме доставката и транспорта на поръчаните артикули до Вас и улесняваме ремонти и връщания. Помагаме да направите най-добрия възможен информиран избор от нашите продукти или услуги.

Потребителски опит

Използваме лични данни, за да осигурим на нашите клиенти безпроблемен потребителски опит, като поддържаме точни данни за контакт и регистрация, осигуряваме поддръжка на потребителите, предлагаме продукти и услуги, към които потребителите проявяват интерес и предоставяме възможност за участие в конкурси и проучвания. Ние използваме личните данни, за да предлагаме обслужване, което е съобразено с потребностите на всеки клиент, за да персонализираме услугите и съобщенията, които клиентите ни получават и да даваме препоръки, които са основани на досега използваните наши услуги и продукти.

Усъвършенстване на продукти

Непрекъснато подобряваме качествата на нашите продукти и услуги, като използваме данните, които получаваме от Вас.

Административна комуникация

Поддържаме комуникация с нашите клиенти във връзка с продуктите или услугите, които предлагаме. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на Ваши запитвания или искания, извършване на услуги или изпращане на съобщения във връзка с гаранции, както и важни за Вас новини, свързани с нашата работа.

Бизнес операции

Стар Нейлз – България ООД изпълнява обичайни бизнес операции като наемане на персонал, проверка на самоличността, провеждане на бизнес проучвания и анализи, корпоративна отчетност и управление, обучение на персонала и осигуряване на качество на обслужване, както и повишаване на информираността.

Защита

Поддържаме целостта и сигурността на нашите сайтове, продукти и услуги и се грижим да предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални и злонамерени действия, които биха могли да компрометират информацията, която сте споделили с нас. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка и удостоверяване на Вашата самоличност, като например потребителско име и парола, преди да Ви предоставим достъп до личните данни, които сте споделили с нас. Възможно е да въведем и използваме допълнителни мерки за сигурност, например видеонаблюдение в нашите офиси, за да опазим собствеността си.

Реклама

В съответствие с Вашите предпочитания за поверителност в профила Ви, ние предоставяме персонализирани промоционални оферти и реклама за наши продукти и услуги.

Спазване на законовите разпоредби

Стар Нейлз – България спазва приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания и искания от страна на правоприлагащи органи, за да може да предложи по правилен и подходящ начин услугите и продуктите си, както и да защити себе си, клиентите и потребителите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.

Какви данни използваме?

Личните данни са информация, която разкрива Вашата самоличност или чрез която можем пряко или косвено да Ви идентифицираме. Ние събираме Вашите лични данни, когато използвате нашите услуги или по време на разговори или кореспонденция с нашите служители. Личните данни, които събираме от Вас, зависят от характера на взаимодействието Ви с нас или конкретната услуга, която използвате, но може да включва следното:

Информация, която Вие ни предоставяте директно

 • Информация за връзка с Вас – това е лична и/или служебна информация за връзка с Вас, например собствено име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес и пр.
 • Платежна информация – данни, които получаваме и които са необходими за обработване на плащания и за предотвратяване на измами. Такива данни са напр. номер на кредитна/дебитна карта, код за сигурност и др. данни за разплащания към нас.
 • Данни за регистрацията – това са данни за това как купувате наши продукти или се регистрирате за услуги, които предлагаме, хронология на плащания, поддръжка, видове услуги или отстъпки, които са активирани за профила, както и друга информация, свързана с регистрацията, която създавате в Стар Нейлз – България ООД.
 • Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли в криптиран вид, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до потребителската регистрация в Стар Нейлз – България ООД.
 • Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, например държава, пол, възраст, предпочитан език, обща информация за образование и трудов стаж и пр.
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите Ви във връзка с нашите продукти, услуги (от това, което споделяте с нас, от изводите, които си правим на база предоставените факти) и предпочитанията Ви за получаване на информации и съобщения от нас.
 • Данни от социални мрежи – в нашите сайтове предлагаме функционалности за социални медии, които позволяват споделяне на информация с Вашите приятели и да взаимодействате с нас чрез сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функционалности може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас. Насърчаваме Ви да се запознавате с политиките за поверителност и настройките за сигурност на всеки такъв сайт, който ползвате, за да сте наясно каква информация се събира, как се използва и споделя.
 • Друга идентифицираща информация – примери за друга уникална информация, която събираме за Вас, са серийни и партидни номера на продукти, данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или други канали за обслужване на клиенти, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси и игри, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на представянето на нашите продукти и услуги, за да отговорим на Ваши запитвания.

Не сте задължени да споделяте лични данни с нас, въпреки че в някои случаи ако изберете да не споделяте такава информация, няма да сме в състояние да Ви предоставим продукт или услуга или да отговорим ефективно на Ваши въпроси и запитвания.

Информация, която събираме автоматично, докато ползвате наши услуги

 • Данни за използването на уебсайтовете – събираме информация за посещението и активността Ви в нашите уеб сайтове, включително съдържанието, което разглеждате и използвате, адреса на сайта, от който попадате в нашия сайт, както и други действия, свързани с разглеждането на уеб сайтове (напр. страниците, които преглеждате, препратките, върху които щракате или какви артикули добавяте в кошницата за поръчка). Част от тази информация се събира чрез собствени инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки, уеб отметки и др. По-долу е включен раздел „как използваме инструментите за автоматично събиране на данни“.
 • Анонимни или обобщени данни – събираме анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите услуги или продукти. В процеса на работа прилагаме процедура на анонимизиране или псевдонимизиране на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдете идентифицирани чрез използване на тези данни.

За да гарантираме точност на данните и възможно най-добро клиентско обслужване чрез предоставяне на персонализирани услуги, съдържание и маркетингови предложения, ние може да комбинираме информацията, която събираме от различните източници, посочени по-горе.

Поверителност на личните данни на деца

Стар Нейлз – България ООД не събира съзнателно информация от деца и не насочва сайтовете си към тези аудитории. Съдържанията в сайтовете и навигацията в тях не се адаптират допълнително за деца. В случаите, когато Стар Нейлз – България ООД научи, че разполага с данни за деца, те ще бъдат изтривани или анонимизирани веднага, щом научим за това.

Как се грижим да опазваме данните Ви

За да предотвратяваме неупълномощен достъп или разкриване на данни, както и да гарантираме правилното използване на информацията, която споделяте с нас, ние използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. Стар Нейлз – България ООД събира и съхранява данни по начин, който се изисква или е допустим от действащото законодателство на Република България и приложимото Европейско законодателство и за период, в който данните продължават да имат законна бизнес цел.

Как споделяме Вашите данни

Стар Нейлз – България ООД споделя Вашите лични данни единствено по начините, описани по-долу:

Споделяне с доставчици на услуги

Ние използваме доставчици на различни услуги, които управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Примери на такива доставчици са организации, които предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни и дебитни карти, доставка на продукти, IT услуги и др. Доставчиците, които използваме, са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите, съгласно указанията на Стар Нейлз – България ООД. Ние предприемаме мерки за осигуряване на адекватна защита при пренос на лични данни съгласно приложимото законодателство.

Спазване на законите

Можем да споделяме Вашите лични данни, когато вярваме, че сме длъжни да:

 • Отговаряме на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи;
 • Спазваме закон, наредба или съдебно нареждане;
 • Разследваме или помагаме за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или други криминални или зловредни дейности;
 • Приложим или защитим правата и собствеността на Стар Нейлз – България ООД;
 • Защитим правата или безопасността на Стар Нейлз – България ООД, нашите служители и трети лица в или при използване на собственост на Стар Нейлз – България ООД, когато това е възможно и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.

В Матрицата за събиране и използване на лични данни сме събрали подробностите относно споделянето на вашите лични данни.

Предпочитания за поверителност

Предоставяме Ви възможност да се абонирате за съобщения от нас, свързани с конкретни услуги, които предлагаме. Можете също да изберете да получавате от нас съобщения от общ характер, както и да посочите как да получавате тези съобщения – напр. по имейл, известия на мобилния телефон или онлайн.

Можете да направите своя избор или по всяко време да промените предпочитанията си, когато се касае до получаване на абонамента или обща кореспонденция, на мястото за събиране на данни или по начините, описани по-долу. Тези възможности не се отнасят до кореспонденция, свързана основно с администриране и изпълнението на поръчки, договори, поддръжка, административни или свързани с плащания съобщения, когато основната цел на този тип съобщения не е промоционална по същество.

Кореспонденция, свързана с абонаменти

Кореспонденцията, свързана с абонаменти, включва имейл бюлетини, които могат да бъдат изрично поискани от Ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие. След като сте заявили получаване на подобни съобщения, Вие можете да се откажете от получаването им, като използвате един от следните начини:

 • Като изберете препратката за прекратяване на абонамент и следвате инструкциите за прекратяване, включени във всяко съобщение от такъв характер.
 • Като премахнете (или поставите – за включване) отметката за получаване на съобщения от такъв характер в потребителския си профил в нашия сайт.
 • Като се свържете с нас и пожелаете да направим корекция на предпочитанията Ви от Ваше име.

Кореспонденция от общ характер

Нашата кореспонденция от общ характер съдържа информация за продукти, услуги, поддръжка. Тя може да съдържа информация за нови продукти или услуги, специални оферти и предложения, персонализирано съдържание, таргетирана реклама или покани за участие в обучения, семинари или маркетингови проучвания и анкети. Можете да изключите получаването на тези съобщения, като използвате един от следните начини:

 • Като изберете препратката за прекратяване на такъв тип кореспонденция и следване на инструкциите за прекратяване, включени във всяко съобщение от такъв характер.
 • Като се свържете с нас и пожелаете да направим корекция на предпочитанията Ви от Ваше име.

Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Използваме и позволяваме на предварително одобрени други фирми да използват бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии („инструменти за автоматично събиране на данни“) във връзка с нашите услуги, които предлагаме онлайн. Правим това, за да разберем как използвате нашите онлайн инструменти, да подобрим потребителското Ви преживяване и да активираме персонализирани функции и съдържание, да оптимизираме рекламната и маркетинговата си дейност. Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни можете да прочетете на адрес www.allaboutcookies.org (на английски език).

Как използваме бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, в които се съдържа малък обем информация. Бисквитките се изтеглят в браузъра на устройството Ви, когато посещавате уеб сайт. Организацията, която поставя бисквитки в браузъра Ви, може да прочете съдържанието на поставената бисквитка. Бисквитките се класифицират като „бисквитки за сесия“, които не остават на устройството след затварянето на браузъра или „постоянни бисквитки“, които обикновено остават на устройството докато не ги изтриете или не изтече срокът им на действие. Различните видове бисквитки се използват за изпълнение на различни функции:

 • Използваме бисквитки, които са важни: Някои бисквитки са важни, защото Ви позволяват да навигирате в сайтовете ни и да използвате техните функционалности, например да получавате достъп до защитени области от уеб сайта. Без тези бисквитки не можем да предоставяме подходящо съдържание според типа устройство, което използвате.
 • Използваме бисквитки, за да помним избора Ви: Тези бисквитки ни позволяват да помним избора, който правите в нашите уеб сайтове (напр. за предпочитан език, валута и пр.) и да Ви предлагаме по-качествени персонализирани функционалности. Тези бисквитки може да се използват и за запаметяване на промените, които правите, за да персонализирате страниците, които разглеждате. Тези бисквитки се използват и за предоставяне на услуги, които сте заявили, напр. гледане на видеоклип или публикуване на коментар.
 • Използваме бисквитки, за да подобрим ефективността на сайта и анализ: Използваме бисквитки, за да разберем как използвате нашите уеб сайтове и да подобрим тяхната ефективност и да ги разработваме съгласно предпочитанията на клиенти и посетители. Използваме ги за проследяване и анализ на тенденциите за начините, по които потребителите взаимодействат с нашите сайтове, проследяване на грешките и определяне ефективността на маркетинговите ни усилия. Събраните данни обикновено се обобщават, за да се използват тенденциите и моделите на потребление и анализ, подобряване на сайта и измерване на ефективността. Събираме информация за броя на посетителите на нашите уеб сайтове, броя на клиентите, които се регистрират при посещение, колко дълго остават и в кои части на уеб сайтовете, но тези данни обикновено не се използват за определяне на самоличността ви.

Вградени уеб връзки

Имейлите от Стар Нейлз – България ООД често използват връзки, предназначени да Ви насочат към съответно място чрез пренасочване. Това ни позволява да определяме ефективността на нашите маркетингови инициативи. Такива връзки ни позволяват да определим дали сте щракнали върху връзка в дадено съобщение. Тази информация може да се свърже с други Ваши лични данни, които сте споделили с нас.

Вашият избор относно автоматичното събиране на данни

Където е приложимо, изискваме Вашето съгласие за използване на бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, които съхраняват или осъществяват достъп до информация на устройството Ви.

Бисквитки

Ако не желаете да разрешавате бисквитки изобщо или желаете да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени категории бисквитки, достъпът Ви до определени функции в нашите сайтове може да бъде ограничен, а определено съдържание и функционалности може да не са налични.

За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите сайтове, посетете tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ако желаете да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви, посетете www.youronlinechoices.eu.

Вашите права, свързани с личните данни, които ни споделяте

Право на потвърждение

Имате право да получите от нас потвърждение дали обработваме лични данни, които се отнасят до Вас.

Право на достъп

Имате право да получите от нас информация за своите лични данни, както и копие от тази информация. Освен това можем да Ви предоставим и достъп до следната информация:

 • целите на обработката;
 • категориите на съответните лични данни;
 • получателите или категориите получатели, на които личните Ви данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения период, за който ще съхраняваме личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • право да поискате от нас да коригираме или заличим лични данни или ограничаване на обработката;
 • право да подадете жалба в надзорния орган;

Право на корекция и актуализиране на данните

Имате право да поискате от нас без неоснователно забавяне поправката на неточни или непълни лични данни, които се отнасят до Вас.

Право на заличаване (право да бъдете забравени)

Имате право да поискате от нас изтриването на лични данни, които се отнасят до Вас, без ненужно забавяне. Ние се задължаваме да изтрием тези данни, когато е налице едно от следните основания и когато последваща обработката не е необходима:

 • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
 • Оттегляте съгласието си, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основание за обработка.
 • Възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR и няма преимуществени законосъобразни основания за обработката или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR.
 • Личните Ви данни са били незаконно обработени.
 • Личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът.
 • Личните Ви данни са събрани във връзка с предлагането на услугите на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от GDPR.

Ако се прилага една от горепосочените причини и желаете да поискате изтриването на лични данни, съхранявани от Стар Нейлз – България ООД, можете по всяко време да се свържете с нас.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните ви данни, когато:

 • Оспорвате пред нас точността на данните, които съхраняваме за Вас.
 • Обработката е незаконна, но Вие не желаете да изтрием личните данни, а само да ограничим тяхното използване.
 • Ние нямаме нужда от личните Ви данни, които сме получили за целите на обработката, но Вие желаете да ги запазим и ограничим тяхното обработване.
 • Възразите срещу обработването на Ваши лични данни от наша страна съгласно член 21, параграф 1 от GDPR, докато се провери дали имаме законни основания за това.

Право на преносимост на данни

Има право да изискате от нас личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Имате правото да предаде тези данни на друг администратор при условие, че обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработката се извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на наша публична власт.

Освен това при упражняването Ви на правото на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от GDPR, имате право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо, и когато това не засяга правата и свободите на други лица.

Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни от нас.

В случай на възражение, ние прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем убедително легитимността на обработката.

Право на отказ от съгласие за защита на данните

Има право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време.

Упражняване на Вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Контакт с нас

Вашите отзиви и коментари са много важни за нас. В случай, че имате притеснения относно нашата Декларация за поверителност, политиката ни за събиране и използване на Вашите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на Закона за защита на лични данни, можете да се свържете с нас:

Стар Нейлз – България ООД
ЕИК 825197093
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, ул. Дамян Балабанов 2
тел.: +35932622968, имейл: office@starnails.bg и сайт: www.starnails.bg
Отговорник по защита на данните на администратора:
В. Митева
гр. Пловдив 4006, ул. Дамян Балабанов 2
тел.: +359883502907
имейл: dpo@starnails.bg

Вашата кореспонденция с нас се третира като поверителна. При получаване на съобщение, наш служител ще се свърже с Вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията Ви. Нашата цел е всички Ваши проблеми и затруднения, които срещате, да се разрешават в срок и по ефективен начин.

В случай, че не успеем да отговорим за запитванията Ви, имате право да се свържете с Комисия за защита на личните данни или да потърсите правна защита ако смятате, че правата Ви са нарушени.

Актуализация на Декларацията за поверителност

Стар Нейлз – България ООД актуализира редовно настоящата Декларация за поверителност и публикува тук актуализирания текст, както и датата на последната актуализация.

Ако направим съществени промени в Декларацията за поверителност, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще Ви уведомим и чрез други средства, например по имейл, по телефона, чрез публикации в нашия уебсайт или социалните медии преди да влязат в сила промените.

Последната актуализация на настоящата Декларация за поверителност е от 10.08.2020 г.

Декларацията за поверителност влиза в сила от 21.05.2018 г.

Политика за бисквитките
Сайтът използва бисквитки🍪. За информация вижте нашата Декларация за поверителност.
Facebook Messenger лого