През изминалата 2017 целият екип на Стар Нейлз – България вложи много усилия, старание и желание в работата си, за да предложим на Вас – нашите клиенти, по-добри продукти, по-качествено обучение и да повишим нивото на обслужване. В резултат на труда ни Стар Нейлз – България успешно премина поредната сертификация по Системи за управление на качеството ISO 9001 и получи своя сертификат ISO 9001:2015.

Изключително важно за нас е непрекъснато да подобряваме процесите на работа, да развиваме и усъвършенстваме портфолиото от продукти със собствения бранд SNB и да изграждаме производствена система, отговаряща на всички нормативни изисквания и клиентски очаквания. В работата си ежедневно екипът на Стар Нейлз – България прилага добрите търговски и производствени практики и спазва изискванията и процедурите по контрол над качеството. Стараем се винаги да обслужим клиентите си по най-добрия начин, като се стремим максимално да удовлетворим изискванията им и да отговорим на очакванията.

ISO 9001:2015 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

Получаването на този сертификат е поредната гаранция за ангажираността ни към високото ниво на обслужване на нашите клиенти, произвеждането и предлагането на качествени продукти и категоричното ни намерение за развитие.

Ще се радваме заедно да продължим напред!