Обучение

Основните обучения в Център за професионално обучение към „Стар Нейлз - България“ ще Ви дадат основни познания по маникюр, педикюр и ноктопластика с гел и акрил. Те имат за цел да поставят началото на добри професионални умения, умения за взимане на успешни решения при проблемни ситуации и правилен подход при работата с клиенти, навици за хигиена и безопасност на работното място. Основните обучения по част от професия „Маникюрист-Педикюрист“ се организират в групи (до 12 курсисти), под формата на индивидуално обучение или като интензивно обучение в малки групи (до 3-ма курсисти).

Индивидуалното обучение е по 20 учебни часа с гъвкав график, съобразен със заетостта на курсиста и преподавателите. При този тип обучение преподавателите могат да обърнат специално индивидуално внимание на курсиста върху възникнали проблеми или неясноти при преминаване на обучителния процес. С преподавали за индивидуално обучение разполагаме градовете Благоевград, Варна, Свиленград, Бургас и Горна Оряховица. За повече информация: 032 622 968.

Интензивното обучение се организира и провежда в малки групи във филиалите на Учебен център към „Стар Нейлз - България“ в София и Пловдив. Обучението за всеки отделен модул (маникюр, ноктопластика с гел, ноктопластика с акрил и козметичен педикюр) е 20 учебни часа. Обучението по отделните модули е разпределено в предварително уточнен от преподавателя и курсистите график. За повече информация: 032 622 968.

Обученията в групи се организират и провеждан по предварително обявен график на Учебен център към „Стар Нейлз – България“ във филиалите в София и Пловдив. Основните обучения по част от професия „Маникюрист‑Педикюрист“ включват следните основни курсове:

Обучение Маникюр – основен 40 учебни часа

Обучение Маникюр – основен 40 учебни часа Приоритет за преподавателите, които водят основния курс Маникюр, е в приятна учебно-работна среда, с позитивен, приятелски подход да помогнат на обучаващите се да усвоят основните знания и умения за професия Маникюрист. Учебната програма има за цел обучаващите се да придобият основни познания по:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Структура и функции на кожата.
 3. Заболявания по ноктите.
 4. Материалознание - инструменти и препарати за маникюр.

Да придобият умения за:

 1. Извършване на професионална, маникюрна процедура в салон.
 2. Лакиране и базово, декоративно рисуване.
 3. Подхранване и поддържане кожата на ръцете, кожната гънка и ноктите - маникюрни терапии.
 4. Прилагане на съвременните тенденции в маникюра – работа със система ГЕЛАК SNB Professional.

В началото на обучението всеки курсист получава работна престилка и работен комплект с основен набор от инструменти за маникюр, който е включен в цената на обучението и остава собственост на курсиста. Комплектът включва:

 • - 1 бр. Клещи за кожички SNB PRO;
 • - 1 бр. Инструмент за избутване на кожички;
 • - 2 бр. Блок с различни грубости;
 • - 1 бр. Пила за оформяне на естествени нокти;
 • - 1 бр. Полираща пила;
 • - 1 бр. Четка за декорации.

Всеки курсист получава и наръчник с инструкции за работа, който може да използва в началото на практиката си за опресняване на знанията. Всички материали и консумативи, необходими за пълноценното и качествено протичане на обучението се осигуряват от Стар Нейлз – България. Компанията запазва правото си да променя броя и вида на работните инструменти и консумативи, използвани по време на обучението, както и съдържанието на включения в цената на курса работен комплект.

Обучение Ноктопластика с UV гел – основен 40 учебни часа

Обучение Ноктопластика с UV гел – основен 40 учебни часа За да се запишете в този курс, е необходимо да сте завършили основно обучение по Маникюр. Учебната програма има за цел обучаващите се да придобият основни познания по:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Материалознание - инструменти и препарати за ноктопластика с UV гел.
 3. Варианти на удължаване – с удължители и изграждане.

Да придобият умения за:

 1. Ноктопластика с удължители и UV гел.
 2. Ноктопластика изграждане с UV гел.
 3. Поддръжка на ноктопластика с UV гел.
 4. Варианти за завършване на ноктопластика.

В началото на обучението всеки курсист получава работен комплект с основен набор от инструменти за ноктопластика с UV гел, който е включен в цената на обучението и остава собственост на курсиста. Комплектът включва:

 1. - 1 бр. Пила за оформяне на естествени нокти;
 2. - 2 бр. Пила за ноктопластика с различни грубости;
 3. - 1 бр. Блок;
 4. - 1 бр. Четка SNB за гел;

Всеки курсист получава и наръчник с инструкции за работа, който може да използва в началото на практиката си за опресняване на знанията. Всички материали и консумативи, необходими за пълноценното и качествено протичане на обучението се осигуряват от Стар Нейлз – България. Компанията запазва правото си да променя броя и вида на работните инструменти и консумативи, използвани по време на обучението, както и съдържанието на включения в цената на курса работен комплект.

Обучение Ноктопластика с акрил – основен 40 учебни часа

Обучение Ноктопластика с акрил – основен 40 учебни часа. За да се запишете в този курс, е необходимо да сте завършили основно обучение Маникюр. Учебната програма има за цел обучаващите се да придобият основни познания по:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Материалознание - инструменти и препарати за ноктопластика с акрил.
 3. Варианти на удължаване – с удължители и изграждане.

Да придобият умения за :

 1. Ноктопластика с удължители и акрил.
 2. Ноктопластика изграждане с акрил.
 3. Поддръжка на ноктопластика с акрил.
 4. Варианти за завършване на ноктопластика.
 5. Базови знания и умения за Релефна декорация с цветен акрил.

В началото на обучението всеки курсист получава и работен комплект с основен набор от инструменти за ноктопластика с акрил, който е включен в цената на обучението и остава собственост на курсиста. Комплектът включва:

 1. - 1 бр. Пила за оформяне на естествени нокти;
 2. - 2 бр. Пили за ноктопластика с различни грубости;
 3. - 1 бр. Блок;
 4. - 1 бр. Полираща пила;
 5. - 1 бр. Четка за акрил;

Всеки курсист получава и наръчник с инструкции за работа, който може да използва в началото на практиката си за опресняване на знанията. Всички материали и консумативи, необходими за пълноценното и качествено протичане на обучението се осигуряват от Стар Нейлз – България. Компанията запазва правото си да променя броя и вида на работните инструменти и консумативи, използвани по време на обучението, както и съдържанието на включения в цената на курса работен комплект.

Обучение Комбиниран педикюр – основен 40 учебни часа

Курс козметичен педикюр – основен 40 учебни часа Съвременните тенденции при козметичния педикюр изискват изграждане на професионални умения за:

 1. Работа с електрическа пила;
 2. Използване на съвременни препарати за обработване и поддържане на ходилата;
 3. Познаване и владеене на традиционните техники и похвати на работа;
 4. Компетентност при предлагане на педикюрни терапии.

Именно заради това учебната програма има за цел обучаващите се да придобият основни познания по:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Структура и функции на кожата.
 3. Заболявания по ноктите.
 4. Материалознание – уреди и инструменти, видове накрайници за електрическа пила, съвременни и иновативни препарати за педикюр.

Да придобият умения за:

 1. Техника и безопасност при работа с електрическа пила.
 2. Избор на подходящи накрайници според състоянието на ходилата.
 3. Прилагане на комбинирани техники на работа – електрическа пила и инструменти за педикюр.
 4. Работа със съвременни козметични продукти и препарати за педикюр.
 5. Педикюр при суха и нацепена кожа.
 6. Педикюр при диабет.
 7. Лакиране и декоративно рисуване.
 8. Педикюрни терапии.
 9. Прилагат съвременните тенденции в педикюра – работа със система ГЕЛАК SNB Professional

В началото на обучението всеки курсист получава работен комплект с основен набор от инструменти за педикюр, който е включен в цената на обучението и остава собственост на курсиста. Комплектът включва:

 1. - 1 бр. Инструмент за избутване на кожички;
 2. - 1 бр. Клещи за кожички SNB;
 3. - 1 бр. Пила впити нокти SNB PRO;
 4. - 1 бр. Комбинирани клещи за нокти.

Всеки курсист получава и наръчник с инструкции за работа, който може да използва в началото на практиката си за опресняване на знанията. Всички материали и консумативи, необходими за пълноценното и качествено протичане на обучението се осигуряват от Стар Нейлз – България. Компанията запазва правото си да променя броя и вида на работните инструменти и консумативи, използвани по време на обучението, както и съдържанието на включения в цената на курса работен комплект.

Модул Практика – 40 учебни часа

Курс практика – основен 40 учебни часа Този модул е подходящ за всички курсисти, които искат да натрупат практически опит в реална работна среда. Желаещите да запишат този модул трябва да осигурят моделите за своята практиката, като миминумът е по един модел на ден. Колкото повече модели за практическа работа си осигурите, толкова повече опит ще натрупате. По време на практиката Ви ще бъдете наблюдавани и ръководени от маникюрист-педикюрист на Стар Нейлз - България или от инструктор от Учебния център на компанията. Това ще Ви даде възможност допълнително да се консултирате с професионалисти по време на практита, да затвърдите и надградите знанията си, както и да подобрите професионалните си умения. Всички продукти, консумативи и инструменти, които ще Ви бъдат необходими по време на практиката, са осигурени предварително и ще Ви бъдат предоставени заедно с напълно оборудвано работно място. Практиката е в рамките на 40 учебни часа, разпределени от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа.


График на основни обучения в групи

Обучение Дати за София Дати за Пловдив Брой учебни часове Необходим манекен
Маникюр 16.04.2018 16.04.2018 40 да - осигурява се от курсиста
14.05.2018 14.05.2018
- -

Ноктопластика с UV гел 30.04.2018 23.04.2018 40 да - осигурява се от курсиста
21.05.2018 21.05.2018
- -

Ноктопластика с акрил 26.03.2018 02.04.2018 40 да - осигурява се от курсиста
10.04.2018 30.04.2018
28.05.2018 -

Комбиниран педикюр 23.04.2018 16.04.2018 40 да - осигурява се от курсиста
14.05.2018 14.05.2018
- -

Интензивно обучение 08.05.2018 02.04.2018 20 да - осигурява се от курсиста
- -
- -

Практика - - 40 да - осигурява се от курсиста
- -
- -

Записването във всеки курс става предварително по телефона или на място във филиалите на учебния център в София и Пловдив. Необходимо е да заплатите авансова вноска при записване. Документите, които задължително се представят при започване на курса са:

 1. Копие от лична карта
 2. Копие от диплома за завършено образование или Удостоверение за завършен 10 клас
 3. Паспортна снимка
 4. Карта за предварителен медицински преглед
 5. Лична карта за справка

Уточнение: Ако не предоставите необходимите документи, не може да се включите в курса.

Желаещите да завършат курс на обучение по ноктопластика и педикюр, трябва да са преминали обучение по маникюр.

Желателно е курсистите да осигуряват манекените за работа по време на курса. Учебният център осигурява всички необходими материали и инструменти за обученията. Всяко обучение завършва с полагане на изпит по теория и практика. На успешно завършилите се издава Удостоверение за професионално обучение. Формата на обучение е дневна - по 8 учебни часа на ден, от 9.00 до 16.00 ч., от понеделник до петък.

За записване:

 • Град София – адрес на филиала: ул. „Дунав“ №38
 • тел: +359-2-983-6163 или +359-88-725-5997
 • e-mail: sofia@starnails.bg
 • Работно време: от понеделник до петък
 • От 09:00 до 18:00 – без прекъсване
 • Град Пловдив – адрес на филиала: ул. „Петко Д. Петков“ №23, ет. 5
 • тел: +359-32-622-968 или +359-88-596-6317
 • e-mail: office@starnails.bg
 • Работно време: от понеделник до петък
 • От 09:00 до 18:00 – без прекъсване